Resan & Livscoaching program

 

För större frihet och enkelhet i livet

Med min långa erfarenhet som Resanterapeut och Livscoach har jag skapat en egen metod för att nå större frihet och enkelhet i livet. Varje Resa (enligt Resan metoden) följs noggrant upp med hjälp av Livscoachingens kraftfulla verktyg för bästa möjliga varaktiga resultat.

Jag erbjuder 3 olika program via personligt möte, telefon eller webb.

Program 1

 • 1 session Resan
 • 1 uppföljande samtal via telefon/webb
 • 1 kortare utvärderingssamtal
 • Tillgång till support via mail under 1 månad

Program 2

 • 3 sessioner Resan
 • 3 st uppföljande samtal via telefon/webb
 • 1 kortare utvärderingssamtal
 • Tillgång till support via mail under 3 månad

Program 3

 • 6 sessioner Resan
 • 6 uppföljande samtal via telefon/webb
 • 1 kortare utvärderingssamtal
 • Tillgång till support via mail under 12 månad

Starten är alltid en Resa á 3 tim som sedan följs upp av antingen 1 tim samtal via skype/tel eller med en längre session á 2 tim där det finns utrymme både för uppföljande samtal och en kortare, fördjupande Resa. Ju större program som avsätts desto kraftfullare och mer livsförändrande resultat.

Vid det första mötet sätts en intention/ett mål med Resan som sedan följs upp med coaching som kommer att hjälpa dig att göra de förändringar som behöver göras för att du med lätthet ska kunna gå framåt.

En Resa ger fördjupande kunskaper om vem du är, var du kommer ifrån och vart du är på väg. Tillsammans med Livscoachingen leder den dig längre in i dig själv än vad coaching normalt kan göra. Här hittar du grunden till det som inte fungerar fullt ut i ditt liv och när du gör det så blir det enklare att skapa nya vägar till ett friare och enklare liv med mer kraft och glädje.

För att kunna avgöra vilket program som passar just dig är du välkommen att kontakta mig för en gratis konsultation där jag berättar mer om vad jag kan erbjuda just dig.

Kontakta mig

Prova på Resan

Skriv in din e-post för en kort upplevelse hur en session med mig startar samt ett erbjudande.