Om Resan metoden

En djupgående teknik för hjälp till självhjälp av Brandon Bays

Resan är en djupgående teknik för hjälp till självhjälp utarbetad av Brandon Bays.

Sittande i en stol vägleds klienten i djup avspänning till det allra innersta. Där finns alla minnen, upplevelser och erfarenheter bevarade, även de omedvetna. Här finns också ingången till medvetenhet och insikter om:

  • varför vissa saker alltid tycks ske på samma sätt trots ständiga försök till förändringar.
  • varför inte önskade resultat nås.
  • varför känslor som rädsla, ilska, sorg etc dyker upp ”som ett brev på posten” vid vissa tillfällen.
  • varför kroppen värker eller plågas av andra fysiska problem (ex. trötthet, stress, vikt, beroende problematik)

Genom insikt och klarhet skapas möjlighet att förstå hur och varför gamla rädslor och mönster stannat kvar i kroppen och hur de kunnat styra känslor, val och beslut i livet. När medvetenhet väcks om hur allt har hängt ihop så släpper de gamla ”inre sabotörerna” sitt grepp och en helt ny energi och möjlighet till frihet skapas.

Vill du veta mer vad Resan kan göra för dig? Då är du varmt välkommen att kontakta mig.

Kontakta mig

Lite kort om Brandon Bays skapare av metoden Resan

1992 fick Brandon Bays veta att hon hade en tumör stor som en fotboll i magen och hon kastades in i en djup, självanalyserande, märklig men tills sist frigörande healingresa. Kort därefter förklarades hon fullt frisk och då började hon att utforska om det hon själv upplevt även kunde hjälpa andra. Brandon vägledde vänner och senare även klienter i liknande inre processer och kom med tiden att kalla det för Resan. Läs mer på Brandons hemsida www.thejourney.com

Prova på Resan

Skriv in din e-post för en kort upplevelse hur en session med mig startar samt ett erbjudande.Aktuellt