Få ett friare liv

Resan & livscoaching hjälp till självhjälp

Livscoaching & Resan metoden

Resan är en djupgående teknik för hjälp till självhjälp som i kombination

med livscoaching ger mer kraft, energi, frihet och glädje.

Vad är resan metoden

Vad är resan metoden

En djupgående teknik för hjälp till självhjälp av Brandon Bays. Klienten vägleds in i djup avspänning till förståelse varför gamla rädslor och mönster stannat kvar i kroppen och hur de kunnat styra känslor, val och beslut i livet.

Läs mer…
Resan & Livscoaching program

Resan & Livscoaching program

Tänk dig ett liv som ger dig energi och glädje med relationer och arbetsliv som du bara kunnat drömma om. Kan det vara möjligt? Ja absolut! Med min långa erfarenhet inom bägge metoderna erbjuder jag en unik kombination som skapar större enkelhet och frihet i livet. Varje Resa följs upp med Livscoachingens kraftfulla verktyg för varaktiga och hållbara resultat. Hållbarhet för livet”

Läs mer…
Livskällan Ghill Borgefors

Om min resa

Kontakta mig, Ghill Borgefors, så kan vi diskutera och lägga upp just din Resa. Jag är resanterapeut, livscoach, utmanare, karriärcoach, idécoach,
inre & yttre vägledare, expert på att hitta ”inre sabotörer”, den som puttar utför kanten, orädd inför tuffa känslor…

Läs mer…
Din otroliga förmåga att känna in och ställa de rätta frågorna har gjort det väldigt lätt att komma djupt in i mig själv. Jag har alltid känt mig nöjd och hoppfull när jag varit hos dig.
Mer referenser…

Livskällan Resanmetoden och Livscoaching

Livskällan erbjuder

Utmaningar för positiva förändringar inom livets alla områden

  • Resan metoden
  • Livscoaching
  • 3 olika program

Prova på Resan

Skriv in din e-post för en kort upplevelse hur en session med mig startar samt ett erbjudande.