Livscoaching

Se livet ur nya perspektiv

Livscoachingens syfte att minska glappet mellan där du är och där du vill vara. Att få hjälp att lyfta blicken för att se livet ur nya perspektiv.

I ett fördjupande samtal hittar vi tillsammans kreativa lösningar som behövs för att en Livsförändring ska bli möjlig. Med coachingens öppna frågor får du stöd och hjälp att hitta nya vägar i livet, såväl i privatlivet som i yrkeslivet. Vägar där kreativitet, drömmar och mål är en självklar del i livet.
Jag har idag en stor verktygslåda av erfarenhet och fördjupande frågor som hjälper till att identifiera och definierar varje individs behov. Livscoachingen ger dig möjlighet att sortera tankar och känslor och är ett perfekt verktyg att jobba vidare utifrån den Resa som gjorts som en startpunkt.
Målet är att du ska få tillgång till din egen Livskälla. Den plats av kraft, energi och glädje som bor inom oss alla.

Prova på Resan

Skriv in din e-post för en kort upplevelse hur en session med mig startar samt ett erbjudande.Aktuellt