Välkommen tilll Resanhelgen Journey Intensive någon gång under våren 2020. Information kommer. Under helgen står du själv i centrum. Du kommer att arbeta med Resan som metod och upplevelse kommer att blandas med praktik. Det är en djup, kraftfull och intensiv helg. Det är en helg som handlar om att upptäcka kraften av att förlåta. Det är en helg för dig som vill arbeta med att genomskåda vad som hindrar dig från att frigöra din inneboende potential och livskraft.

Under dagarna kommer du att praktisera och direkt uppleva Resan i en förtrolig miljö. Det är en interaktiv helg där du både arbetar på egen hand och tillsammans med andra med stöd från erfarna terapeuter. Avsikten är att dina personliga insikter tillsammans med konkreta verktyg omedelbart kan omsättas och komma till användning i din vardag. 

Vill du få rabatt och veta mer?  Hör då av dig till mig eller använd rabattkod: ResanGB vid anmälan så får du rabatten.

OBS! Dessutom Erbjuds nu en helt ny metod som vänder sig specifikt mot depression, utmattning, oro och stress som heter Ut ur mörkret. Denna workshop leds med vänlig mjuk och kärleksfull hand av Lars Hornborg och du kan läsa mer på https://www.thejourney.com/seminars/out-of-the-blue 

Nästa tillfälle är i Alvesta 30 nov-1 dec 2019 Läs mer på : https://www.facebook.com/events/693833151072710/

2020: Orsa 21-22 mars , Torrevieja i april och Stockholm i maj

Vill du veta mer och få rabatt för seminariet Out of the blue (Ut ur mörkret)? Hör då av dig till mig eller använd rabattkod: UUMGB vid anmälan så får du rabatten.

Är du med i Facebook kan du söka sidorna ”The Journey Sverige” https://www.facebook.com/events/1804016816320079/

och ”Ut ur mörkret – Out of the Blue”, https://www.facebook.com/UturmorkretSE/

Jag rekommenderar dig varmt till bägge dessa workshops. Välkommen!