Välkommen tilll Resanhelgen Journey Intensive 27-29 sep i Stockholm. Vi håller till i Fabriken i Hammarby Sjöstad.

OBS! Dessutom Erbjuds nu en helt ny metod som vänder sig specifikt mot depression 26-27 okt i Stockholm. Läs mer på https://www.thejourney.com/seminars/out-of-the-blue 

Under helgen står du själv i centrum. Du kommer att arbeta med Resan som metod och upplevelse kommer att blandas med praktik. Det är en djup, kraftfull och intensiv helg. Det är en helg som handlar om att upptäcka kraften av att förlåta. Det är en helg för dig som vill arbeta med att genomskåda vad som hindrar dig från att frigöra din inneboende potential och livskraft.

Under dagarna kommer du att praktisera och direkt uppleva Resan i en förtrolig miljö. Det är en interaktiv helg där du både arbetar på egen hand och tillsammans med andra med stöd från erfarna terapeuter. Avsikten är att dina personliga insikter tillsammans med konkreta verktyg omedelbart kan omsättas och komma till användning i din vardag. 

Vill du få rabatt och veta mer?  Hör då av dig till mig eller använd rabattkod: ResanGB vid anmälan så får du rabatten.

Vill du veta mer och få rabatt för seminariet Out of the blue (Ut ur mörkret)? Hör då av dig till mig eller använd rabattkod: UUMGB vid anmälan så får du rabatten.

Är du med i Facebook kan du söka sidorna ”The Journey Sverige” https://www.facebook.com/events/1804016816320079/

och ”Ut ur mörkret – Out of the Blue”, https://www.facebook.com/UturmorkretSE/

Välkommen!